TENİS OYUN KURALLARI

1. TEKLER OYUNU

tenis direği ve konumu

Tenis kortu 23.77 metre uzunluğunda ve 8.23 metre genişliğinde, dikdörtgen şeklindedir. Saha, ortadan boydan boya bir ağ ile ikiye bölünür. Ağ çapı en fazla 0.8 cm. ( 1/3 inç) olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15cm. (6 inç) geçmeyecek kare şeklinde veya 15 cm. (6 inç) çapında yuvarlak iki direğe bağlanır veya tepelerinden geçirilir. Direklerin yüksekliği, ip veya metal kablonun üst noktasından 2.5 cm. (1 inç) den fazla olmamalıdır.

Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1.07 m. (3 feet 6 inç) yükseklikte olacak şekilde ayarlanacaktır. ‘Tekler Sopaları (Singles Sticks)” denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek 1.07 m. (3 feet 6 inç) yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler sopaları kare kesitinde ise kenarları, daire ise çapları 7.5 cm. (3 inç) den fazla olmamalıdır. Tekler sopaları, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.

Ağ, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli ve topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikli olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.914 m. (3 feet) olacak şekilde, beyaz renkli ve 5 cm. (2 inç) eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den (2 inç) dar ve 6.35 cm. den (2.5 inç) geniş olmamak şartıyla beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit, bant ve tekler sopalarının üzerine reklam konmaz.

tenis kortu nizami ölçüleri

Sahanın enini ve boyunu çevreleyen çizgilerden uçtakilere ana çizgiler (base-lines), kenardakilere yan çizgiler (side-lines) denir. Ağın her iki tarafında servis çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. (2 inç) eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldüğü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi hizasında, 5 cm. (2 inç) eninde ve 10 cm. (4 inç) uzunluğunda ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir; bunlara merkez işareti denir. Diğer çizgiler en az 1.5 cm. (1 inç), en çok 5 cm (2 inç) eninde olmalıdır. Ana çizgilerin eni 10 cm. (4 inç) den fazla olmayacaktır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır. Sahanın arka kısımlarındaki reklam panoları, tente gibi eşyaların beyaz ve sarı renkte olmaması gerekir. Oyuncuların görüşüne engel olmayacak açık bir renge izin verilebilir. Sahanın arka tarafında oturan çizgi hakemlerinin sandalyelerine reklam konulduğu takdirde, bunların beyaz ve sarı renkte olmaması gerekir. Oyuncuların görüşünü engellemeyecek açık bir renk kullanılabilir.

Not 1: Davis Kupası, Federasyon Kupası ve Uluslararası Tenis Federasyonunun diğer resmi şampiyonalarında çizgi ve boşluklarla ilgili kurallar bu şampiyonaların kendi yönetmeliklerinde belirtilecektir.

Not 2: Kulüp ve eğlence seviyesindeki oyunlarda her ana çizginin arkasındaki boşluk 5.5 m. (18 feet) den az ve kenarlarda 3.05 m. (10 feet) den az olmamalıdır.

2. TENİS KORTUNDAKİ DEMİRBAŞLAR

Sahada bulunan ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit ve bantlardan başka, geri ve yan stoplar, kort çevresinde stantlar, sabit veya hareketli sandalyeler ve kortun etrafında ve üzerinde tüm diğer demirbaşlar ve hakem,  umpire hakemi, net hakemi, ayak hatası hakemleri, çizgi hakemleri ve yerlerinde olmak kaydıyla top toplayıcıları da bulunur.

“Umpire” terimi, hakem ile birlikte sahada oturma hakkı olan kişileri ve müsabakanın sevk ve idaresi için hakeme yardımcı olan kimseleri kapsar.

3. TENİS TOPU

Tenis kurallarına göre, oynanacak topların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

a. Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve rengi sarı veya beyaz olmalıdır. Eğer topun dış yüzeyi dikişli ise ipliksiz olmalıdır.

b. Top EK 1’de belirtilen kurallara uygun olmalıdır, büyüklük olarak Section IV, ağırlık olarak 56.0 g (1.975 ons) dan çok, 59.4 g (2.095 ons) dan az olmalıdır.

c. Top, 254 cm (100 inç) yükseklikten sert ve düz bir zemine bırakıldığında 134.62 cm (53 inç) ila 147.32 cm (58 inç) yüksekliğe zıplaması gerekir. Topa 8.165 kg.lık (18 lb.) bir ağırlık tatbik edildiğinde ileri deformasyonu (şekil değiştirmesi) .559 cm (.220 inç) ila .737 cm (.290 inç) arasında olmalıdır. Aynı durumda geri deformasyonu (return deformation) nun da .800 cm (3.15 inç) ila 1.080 cm (.425 inç) arasında olmalıdır. Bu iki deformasyon rakamı, topun üç ayrı eksenine tatbik edilen yük karşısında elde edilen ölçümlerin ortalaması olup, iki ayrı ölçüm arasındaki farkın her defasında .076 cm (.030 inç) den fazla olmaması gerekir.

d. Deniz seviyesinden 1219 m (4.000 feet) üzerindeki yüksekliklerde oynanan oyunlarda yukarıda belirtilen özelliklere ilaveten iki ayrı tip top kullanılabilir. Bunlardan birincisinin özellikleri yukarıda belirtilenle aynıdır, sadece zıplamasının 121.92 cm (48 inç) ila 134.62 cm (53 inç) arasında olmalı ve iç basıncı dış basınçtan fazla olmalıdır. Bu tür toplara genellikle basınçlı (hava basıncı ayarlanmış) toplar denilmektedir. İkincisinin de tüm özellikleri yukarıda belirtilen toplarla aynıdır. Sadece bunların zıplamalarının 134.62 cm (53 inç) ila 147.32 cm (58 inç) arasında olmakla birlikte iç basıncının dış basınçla eşit seviyede olması ve o müsabakanın yapılacağı yükseklikte ve yarışmanın başlamasından önce en az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız toplar denilmektedir.

e. Zıplama, ölçü ve formasyon testlerinin EK 1’de belirtilen kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

f. Uluslar arası Tenis Federasyonu, herhangi bir topun veya prototipin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususunda karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslar arası Tenis Federasyonu alabileceği gibi herhangi bir talep üzerinde, ilgili imalat firmaları, oyuncular, Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslar arası Tenis Federasyonu sekreterliklerinden temin edilebilir.

4. RAKET

Tenis kurallarına göre aşağıdaki özellikleri taşımayan raketler oyun için uygun değildir.

a. Raketin topa vuran yüzeyi düz olmalı ve bu yüzeyde teller hasır örgüsü biçiminde örülmeli ve her tel mutlaka çerçeveye bağlanmalıdır. Tellerin bu örülme biçimi raket yüzeyinin her yerinde muntazam olmalı ve tellerin sıklığı raketin her kısmında aynı olmalıdır. Tellerin sıklığı özellikle merkezde, diğer kısımlardan daha az olmamalıdır. Tellerin aşınmasını, kopmasını ve titreşimini önlemek amacıyla ve bu kullanım amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla tellere ilaveler konabilir. Bunun dışında tellere herhangi bir şey takılamaz.

b. Raketin çerçeve uzunluğu sap kısmı dahil 73.66 cm (29 inç) den uzun olmamalı, genişliği 31.75 cm (12 ½ inç) den fazla olmamalıdır. Raketin vuruş yapıldığı yüzünün uzunluğu 39.37 cm (15 ½ inç), genişliği ise 29.21 cm (11 ½ inç) den fazla olmamalıdır.

c. Sapı dahil olmak üzere raketin üzerine herhangi bir şey takılamaz. Sadece aşınmayı, kopmayı veya titreşimi sınırlamak veya önlemek ve ağırlığı yaymak amacıyla raket üzerine ilaveler konabilir. Bu amaçla kullanılacak objelerin amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirmek kaydıyla kabulü mümkündür.

d. Sapı ve telleri dahil olmak üzere raketin şeklini değiştiren veya oyun esnasında ağırlık dağılımını değiştirmeye yarayan ilavelerin yapılması yasaktır.

Uluslararası Tenis Federasyonu, herhangi bir raketin veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslararası Tenis Federasyonu resmen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları, oyuncular, Ulusal Tenis Federasyonu veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslararası Tenis Federasyonu sekretaryasından temin edilebilir.

Örnek Olay 1. Raketin topa temas eden yüzeyinde bir takım telden fazla tel gerilmesi mümkün müdür ?
Karar : Hayır. Madde, tellerin örülmesi hakkında farklı modeller değil, sadece tek bir model belirtir.

Örnek Olay 2 . Tellerin birden fazla yüzey teşkil edecek biçimde gerilmiş olması halinde raketin yüzeyinin düz olduğundan ve tellerin bir örnek gerilmiş olduğundan söz edilebilir mi ?
Karar : Hayır.

Örnek Olay 3. Raketin tellerine, titreşimi önleyici bir alet konulabilir mi, eğer konulursa nereye ?
Karar : Evet. Ancak böyle bir aletin örgü biçimindeki tellerin gerili olduğu yüzeyin dışında yer alması şarttır

Örnek Olay 4. Bir oyun esnasında oyuncu kazara raketin tellerini kopartırsa, raket bu durumdayken oyuna devam edebilir mi ?
Karar : Evet.

5. SERVİS ATAN – KARŞILAYAN

Oyuncular filenin her iki yanında karşılıklı olarak dururlar. Topu ilk oyuna sokan oyuncuya servis atan, diğerine karşılayan denir.

Örnek Olay 1. Topa vurmaya teşebbüs eden bir oyuncu
a) Topa vurmadan önce
b) Topa vurduktan sonra
ağın üzerinden diğer tarafa geçerse puan kaybeder mi ?
Karar : Her iki halde de puan kaybetmez, ancak Madde 20 / E gereğince oyuncunun karşı oyuncuya ait sahayı çevreleyen çizgilerin içine değmemesi gerekir. Ayrıca engelleme hali var ise rakip oyuncu Madde 21 ve 15 gereğince hakemin karar vermesini isteyebilir.

Örnek Olay 2. Servis atan, karşılayanın kendi sahasını çevreleyen çizgiler içinde durmasını istemektedir. Bu gerekli midir?
Karar : Hayır. Karşılayan ağın kendisine ait tarafında istediği yerde durabilir.

6. SAHA SEÇİMİ – SERVİS SIRASI

İlk oyuna başlanırken saha seçimi ve servis atma veya karşılama hakkı kura ile kararlaştırılır. Kurayı kazanan oyuncu aşağıda belirtilen iki seçenekten birini seçer veya bunları seçmesini rakibinden isteyebilir.

a. Servis atma veya karşılama hakkı. Bu durumda diğer oyuncu sahayı seçer veya;

b. Saha seçme hakkı. Bu durumda da diğer oyuncu servis atma veya karşılama hakkını seçer.

Örnek Olay 1. Bir maçın başlamadan ertelenmesi durumunda, oyuncuların yeni seçimler yapma hakkı var mıdır ?
Karar : Evet. Kura aynen kalmakla beraber, servis atma ve saha seçme hususunda oyunculara seçme hakkı verebilir.

7. SERVİS

Servis aşağıdaki şekilde atılır. Servis atmadan önce servisi atacak olan oyuncu, her iki ayağı ana çizginin arkasında, merkez işareti ve yan çizgilerin hayali uzantıları arasında durur. Servis atan, topu eliyle herhangi bir istikamette havaya atar ve top yere düşmeden raket ile topa vurur ve topla raketin birbirine değdiği anda servis atışı tamamlanmış sayılır. Tek kolunu kullanmak zorunda olan oyuncular topu havaya atmak için raketlerini kullanabilirler.

Örnek Olay 1. Tekler oyununda servis atan oyuncu servis atarken sahasının yan çizgisi ile çiftler sahasının yan çizgisi arasında kalan kısımda durabilir mi ?
Karar : Hayır.

Örnek Olay 2. Servis atarken bir oyuncu eğer bir yerine iki veya daha fazla topu havaya atarsa o servisi kaybetmiş olur mu ?
Karar : Hayır. Servisin tekrarlanması istenir. Fakat hakem hareketin kasıtlı yapıldığını ele alırsa Madde 21’e göre hareket edebilir.

8. AYAK HATASI

a. Servis atan, servis atarken yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştiremez. Servis atanın ilk duruş biçimini fazla değiştirmeyen küçük ayak hareketleri “yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştirmesi” olarak kabul edilemez.

b. İki ayak da ana çizginin gerisindeki ve orta çizgi ile yan çizgi hizası arasındaki alan dışında bir yere değdirilmez.

9. SERVİSİN ATILMASI

a. Servis atılırken servis atan sırasıyla sağ ve sol yarı sahanın arkasında durur. Her oyunun başlangıcında ilk servis sağ tarafta durmak suretiyle atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmezse bu şekilde yanlış atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez. Ancak yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

b. Servis atıldığında, topun rakip oyuncu geri çevirmeden ağın üzerinden geçerek çaprazlama olarak karşı taraftaki servis sahasında yere değmesi veya bu sahayı çevreleyen çizgilerden birinin üzerine değmesi gerekir.

10. HATALI SERVİS

Aşağıdaki hallerde servis hatalı sayılır:

a. Servis atan 7,8 veya 9 (b) maddelerine aykırı hareket ederse,

b. Topa vururken ıska geçerse,

c. Top yere değmeden önce ağ, şerit, veya bant dışında herhangi bir demirbaş, sabit eşyaya değerse.

Örnek Olay 1. Servisi atan, topu servis atmak amacıyla havaya attıktan sonra topa vurmaktan vazgeçerek onu tutarsa, bu hata mıdır ?
Karar : Hayır.

Örnek Olay 2. Çiftler sahasında, çiftler direkleri ve tekler sopaları tesis edilmiş durumda tekler oyunu oynanırken servis atışında, top, bir tekler sopasına çarptıktan sonra servis sahasına düşerse bu hata mıdır veya bu durumda servis tekrarlatılır mı?
Karar : Servis hatalıdır. Çünkü, çiftler direkleri, tekler sopası ve bunların arasında kalan ağ kısmı veya bant sabit eşyalardandır. (Madde 2 ve 10 ile 24 deki açıklamaya bakınız.)

11. İKİNCİ SERVİS

Hatalı servisten sonra, (eğer bu ilk hata ise) servis atan hatalı servisi attığı yerden tekrar servis atar. Ancak, ilk servis yanlış yerden atılmış ise 9. Maddeye uygun olarak yalnız ikinci servisi diğer taraftan atar.

Örnek Olay 1. Oyuncu yanlış sahadan servis atmış ve o puanı kaybetmiştir. Oyuncu yanlış yerden servis attığını ve bunun bir hata olarak kabulünü ister.
Karar : Puan olduğu gibi kalır ve bir sonraki servis puan durumuna göre doğru sahadan atılır.

Örnek Olay 2. Durum 15 – 15 tir ve servis atan yanlışlıkla sahanın solundan servis atmış ve puanı kazanmıştır. Bundan sonra sahanın solundan atar ve hata yapar. Bu anda yanlışlık anlaşılır. Aldığı puan kalır mı ? Müteakip servisi hangi taraftan atmalıdır ?
Karar : Önceki puan aynen kalır. Servis atanın yaptığı hata da aynen kalır. Müteakip servis sahanın solundan atılır. Puan durumu 30 – 15 tir.

12. SERVİS ATMA ZAMANI

Karşılayan hazır olmadan servis atılmamalıdır. Eğer karşılayan servisi karşılamaya teşebbüs ederse, hazır olduğu kabul edilir. Bununla beraber, karşılayan hazır olmadığını beyan etmişse, atılan serviste topun servis için tespit edilmiş olan sınırlar içinde yere değmediğini ileri sürerek hata kararı verilmesini isteyemez.

13. TEKRARLAMA

Kurallara istinaden veya oyunun nizamı bozulduğu, kesildiği hallerde tekrarlama istendiğinde aşağıdaki şekilde hareket edilir:

a. sadece bir servis için tekrarlama istenmişse o servis tekrarlanır.
b. Eğer başka bir durum için tekrar istenmişse o puan tekrarlanır.

Örnek Olay 1. Servis, madde 14 de belirtilen sebepler dışında bir sebeple kesilmiştir. Bu durumda sadece servis mi tekrarlanır ?
Karar : Hayır. Tam puan tekrarlanmalıdır.

Örnek Olay 2. Oyun esnasında top patlarsa, tekrarlanma mı istenmelidir ?
Karar : Evet.

14. SERVİSİN TEKRARLANMASI

Servis aşağıdaki hallerde tekrarlanır;

a. servis atıldıktan sonra top ağa, şeride veya banda değerek doğru sahaya düşerse veya ağa, şeride veya banda değdikten sonra yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği veya taşıdığı bir şeye değerse,

b. Karşılayan hazır değilken servis atılır veya servis hatası yapılırsa (Madde 12)
Servisin tekrarlanması durumunda, o servis sayılmaz ve servis tekrarlanır; servisin tekrarlanması bir önceki hatayı ortadan kaldırmaz.

15. SERVİS ATMA SIRASI

Birinci oyun bittikten sonra müteakip oyunda, karşılayan servis atar, servis atan karşılar ve servis atma sırası maçın diğer oyunlarında bu şekilde devam eder. Eğer oyunculardan biri, servis atma sırası kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık anlaşıldığı anda gerçekte servis atma sırası kendinde olan oyuncu servisi atar. Fakat bu yanlışlık anlaşılana kadar kazanılmış olan sayılar geçerli sayılır. Böyle bir yanlışlığın anlaşılmasından önce yapılan servis hatası sayılmaz.

16. SAHA DEĞİŞTİRME

Oyuncular her sette  toplam oyun sayısı tek ise saha değiştirilir, aksi halde, setteki toplam oyun sayısı çift ise müteakip setteki birinci oyundan sonra saha değiştirilir.

Eğer bir yanlışlık yapılır ve oyuncular bu kuralda belirtilen sıraya uymazlarsa, yanlışlık anlaşıldığı anda kendilerine ait doğru sahaya geçerler.

17. OYUNUN DEVAMLILIĞI

Servis atıldığı andan itibaren top oyundadır ve bir hata veya tekrarlamaya işaret edilmediği sürece de, puan alınıncaya kadar oyunda kalır.

Örnek Olay 1. Bir oyuncu topu doğru olarak geri çeviremez. Fakat hakem bir çağrıda bulunmaz ve top oyunda kalır. Oyun devam edip o puanın oynanmasından sonra diğer oyuncu puanın kendisine ait olduğunu iddia edebilir mi?
Karar : Hayır. Rakibin bu Olaylardan dolayı engellenmemiş olması şartı ile hatalı durumdan sonra oyuncuların oyuna devam etmesi halinde, artık o hatalı durum sebebiyle puan iddiasında bulunamaz.

18. SERVİS ATANIN PUAN KAZANMASI

Aşağıdaki hallerde servis atan puanı kazanır;

a. 14. Madde gereğince tekrarlama hali yoksa, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce, karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir yere değerse,

b. Karşılayan, 20. Madde de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse.

19. KARŞILAYANIN PUAN KAZANMASI

Aşağıdaki hallerde karşılayan puan kazanır;

a. Servisi atan üst üste iki hatalı servis atarsa,

b. Servis atan, 20. Madde de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse.
20. PUAN KAYBEDİLMESİ

Bir oyuncu aşağıdaki hallerde puan kaybeder;

a. Top oyunda iken üst üste iki defa yere düşmeden önce onu ağın üzerinden doğrudan doğruya karşı sahaya gönderemezse (Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen hariç) veya,

b. Karşı sahaya gönderdiği top, rakibin sahasını çevreleyen çizgilerin dışına, daimi eşyalara veya herhangi bir şeye çarparsa,

c. Sahanın dışında iken dahi olsa, top yere düşmeden topa vurur (vole) fakat karşı sahaya gönderemezse,

d. Oyun esnasında topu raketle kasten yakalarsa veya taşırsa veya topa raketiyle birden fazla dokunursa,

e. Top oyunda iken, kendisi veya raketi (elinde iken veya değilken) yahut giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey, ağa, direklere, tekler sopalarına, ipe veya metal kabloya, şerit veya banda yahut rakibin sahasına değerse,

f. Topa ağı geçmeden (vole) vurursa,

g. Top oyunda iken, elinde veya ellerindeki raket haricinde kendisine veya giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,

h. Raketi topa doğru atarak topa vurursa,

i. Puanın oynanması esnasında raketin biçimini kasten bozarsa, puanı kaybeder.

Örnek Olay 1. Servis atma sırasında, raket servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top yere değmeden raket ağa değerse bu bir servis hatası olur mu veya o oyuncu puanı kaybeder mi?
Karar : Top oyunda iken raketi ağa değdiği için servis atan o puanı kaybeder (Madde 20 – e)

Örnek Olay 2. Servis esnasında, raket, servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top istenilen servis sahasının dışına düştükten sonra raket ağa çarparsa servis hatası olur mu veya o oyuncu puanı kaybetmiş sayılır mı ?
Karar : Raket ağa değdiği esnada top oyundan çıkmış olduğundan bu bir servis hatasıdır.

Örnek Olay 3. A ve B, C ve D ye karşı oynamaktadırlar ve A, D ye servis atmaktadır. Top yere değmeden önce C ağa değer. Bundan sonra topun servis sahasının dışına düşmesi sebebiylen hata verilir. C ve D o puanı kaybeder mi?
Karar : Hata kararı yanlıştır. Zira, hata kararı verilmeden önce C ve D puanı kaybetmişlerdir. Çünkü C, top oyunda iken ağa temas etmiştir. (Madde 20 – e)

Örnek Olay 4. Top oyunda iken bir oyuncu, ağın üzerinden rakibinin sahasına atlayabilir mi, ve bu yüzden bu oyuncu cezalandırılır mı ?
Karar : Hayır. Oyuncu o puanı kaybeder. (Madde 20 – e)

Örnek Olay 5. A topa keserek vurur ve top ağın üzerinden geçer ve tekrar A’ nın sahasına düşer. Topa yetişemeyen B, raketini fırlatarak topa vurur, raket ve top birlikte A’ nın sahasına düşer. A tarafından geri çevrilen top B’ nin sahasının dışına düşer. Bu durumda B puanı kazanır mı?
Karar : B puanı kaybeder. (Madde 20 – (e) ve (h) )

Örnek Olay 6. Servisle atılan top, servis sahası dışında duran bir oyuncuya yere değmeden önce çarparsa, bu oyun puan kazanır mı, yoksa kaybeder mi?
Karar : Topun çarptığı oyuncu puanı kaybeder. (Madde 20 (g), Madde 14 (a) da öngörülen durumlar hariç.)

Örnek Olay 7. Sahanın dışında duran bir oyuncu topa vurur ya da eliyle tutar ve topun nasıl olsa dışarıya çıkacağı iddiasıyla puanın kendisine verilmesini talep eder.
Karar : Hiçbir halde oyuncu puan talep edemez, Şöyle ki,

a. Eğer topu tutarsa Madde 20 (g) ye göre puanı kaybeder,

b. Topa vurmuş fakat kötü bir şekilde geri göndermiş ise Madde 20 c ye göre puanı kaybeder.

c. Topa havada vurmuş ve iyi bir şekilde karşı tarafa iade etmişse oyun devam eder.

21. RAKİBİ ENGELLEMEK

Bir oyuncu rakibin topa vurmasına mani olacak bir hareket yaptığı taktirde, bu hareketi kasti ise o puanı kaybeder, istemeyerek yapmışsa o puan yeniden oynanır.

Olay 1. Rakibi topa vururken ona dokunan bir oyuncuya ceza verilir mi?

Karar : Hayır. Ancak, hakem gerek görürse 21. Maddeye göre hareket eder.

Olay 2. Topun ağın üzerinden geriye doğru sıçradığı hallerde ilgili oyuncu topa vurabilmek için ağın üzerinden uzanabilir. Oyuncunun bu hareketi yapmasına rakibi tarafından engel olunursa nasıl bir karar verilir?
Karar : Hakem, 21. Maddeye göre engellenen oyuncuya puanı verebileceği gibi puanın yeniden oynanmasına da karar verebilir.

Olay 3. Topa istenmeyerek iki kez vurulması 21. Madde hükmü gereğince rakibi engelleme sonucu doğurur mu?
Karar : Hayır.

22. TOPUN ÇİZGİLERE DÜŞMESİ

Bir çizginin üzerine düşen top, o çizginin çevrelediği sahanın içine düşmüş gibi kabul edilir.

23. TOPUN DAİMİ EŞYALARA DEĞMESİ

Top yere düştükten sonra (ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya kablo, şerit veya bant dışında) bir daimi eşyaya değmişse, topa vurmuş olan oyuncu; eğer yere değmeden önce değmişse rakibi puan kazanır.

Olay. Bir vuruşta top hakeme veya onun oturduğu yere çarpar. Oyuncu, topun sahanın içine gitmekte olduğunu ileri sürer.
Karar : Oyuncu puanı kaybeder.

24. TOPUN DOĞRU OLARAK ÇEVRİLMESİ

Aşağıdaki hallerde top doğru olarak geri çevrilmiş sayılır ve oyun devam eder;

a. Top, ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit veya bant gibi üzerinden geçmesi gereken eşyalardan birine değmek suretiyle sahanın içine düşerse veya,

b. Servis atılan veya geri çevrilen topun doğru sahanın içine düştükten sonra ağın üzerinden geriye sıçraması yahut uçması halinde, topa vurma sırası kendinde olan oyuncu Madde 20 (e) de belirtilen kurala aykırı olmamak kaydıyla topa doğru olarak vurursa veya,

c. Direklerin veya tekler sopalarının dışından, ağın üst seviyesinin aşağısından veya yukarısından geriye çevrilen topun, direklere veya tekler sopalarına değmesi suretiyle dahi olsa sahanın içine düşmesi halinde veya,

d. Bir oyuncunun raketi, topa vurduktan sonra ağın üzerinden, diğer tarafa geçtiği taktirde, topa istenilen doğru şekilde vurulmuş ve geri çevrilen top daha önce ağın üzerinden geçmişse veya,

e. Eğer top, servis atıldıktan sonra veya oyun içinde iken yerde duran diğer bir topa çarparsa ve buna rağmen oyuncu o topu geri çevirmeyi başarırsa.

AÇIKLAMA: Tekler sopaları konmak suretiyle bir çiftler sahasında tekler maçı oynanırken, çiftler direkleri ile bunlarla tekler sopaları arasındaki kısma isabet eden ağ, ip, veya metal kablo ve bant daimi eşya olarak kabul edilir ve bunlar tekler oyununun unsurları olarak kabul edilmez. Bu durumda, geri çevrilen top, tekler sopası ile bitişiğindeki çiftler direği arasındaki ağ ipinin altından geçerek ağ ipine, ağa veya çiftler direklerine değmeksizin oyun sahasına düşerse, bu kurallara uygun bir vuruş olarak kabul edilir.

Örnek Olay 1. Sahanın dışına gitmekte olan bir top, çiftler direğine veya tekler sopasına çarparak rakibin sahasına düşerse, bu vuruş kurallara uygun mudur?
Karar : Madde 10 (c) gereğince bu durum servis atılırken meydana gelirse hayır. Servis atışı dışında ise Madde 24 (a) gereğince vuruş geçerlidir.

Örnek Olay 2. Bir oyuncunun raketi iki eliyle tutarak vuruş yapması kurallara uygun mudur?
Karar : Evet.

Örnek Olay 3. Servis atışında veya oyun esnasında topun, sahada duran diğer bir topa çarpması sebebiyle o puan kazanılır mı?
Karar : Hayır, oyun devam etmelidir. Eğer hakem oyunda asıl topun geriye çevrilip çevrilmediğini belirleyememişse puanı tekrarlatmalıdır.

Örnek Olay 4. Bir oyun esnasında birden fazla raket kullanılabilir mi?
Karar : Hayır.

Örnek Olay 5. Bir oyuncu rakibinin sahasında duran top veya topların kaldırılmasını isteyebilir mi?
Karar : Evet, ancak top oyunda değilse.

25. OYUNCUNUN ENGELLENMESİ

Bir oyuncunun kendi kontrolü dışındaki bir sebepten dolayı vuruş yapması engellenmiş ise, o puan tekrarlanmalıdır. Sahadaki daimi eşyaların engellemesi ve Madde 21’deki şartlar müstesnadır.

Örnek Olay 1. Bir seyircinin engellemesi sebebiyle topu geri çeviremeyen bir oyuncu, o puanın tekrarlanmasını isteyebilir mi?
Karar : Eğer hakem, engellemenin oyuncunun kontrolü dışındaki sebeplerden meydana geldiğine karar verirse evet. Eğer engelleme sahadaki daimi eşyalardan veya zemin bozukluğundan dolayı ise puan tekrarlattırılmaz.

Örnek Olay 2. Bir oyuncu servis atarken Olay 1’de de belirtilen şekilde müdahale edilerek engellenmiş ve servis hatası yapmıştır. Bunun üzerine hakem tekrarlamaya karar vermiştir. Bu durumda oyuncunun iki servis atma hakkı var mıdır?
Karar : Evet. Zira, top oyunda iken engelleme olduğundan, sadece o vuruş değil, o puan tekrarlanmalıdır. Kuralın amacı budur.

Örnek Olay 3. Bir oyuncu, rakibinin engellenmiş olduğunu zannettiği ve bu sebeple topu geri çeviremeyeceğini düşündüğünü ileri sürerek Madde 25’e istinaden tekrarlama isteyebilir mi?
Karar : Hayır.

Örnek Olay 4. Oyundaki top havadayken başka bir topa çarparsa o vuruş geçerli olur mu?
Karar : Puan tekrarlanmalıdır. Eğer, diğer top oyunculardan biri tarafından havaya atılmışsa, hakem, Madde 21’e göre karar verir.

Örnek Olay 5. Eğer hakem veya yardımcılarından biri yanlışlıkla “Hata” veya “Dışarı” (out) kararı verdikten sonra bu yanlışlığı düzeltirse , hangi karar geçerli sayılır?
Karar : Eğer yanlış kararın söylenmesiyle oyunculardan hiçbirinin oyunu engellenmemişse düzeltilen karar geçerlidir; aksi taktirde puan tekrarlattırılır.

Örnek Olay 6. Atılan birinci servis hatalıdır ve top yere düştükten sonra geriye sıçrayarak karşılayanın, atılmakta olan ikinci servisi karşılamasını engellemiştir. Karşılayan tekrarlanmasını isteyebilir mi?
Karar : Evet, fakat topu sahadan kaldırma fırsatı varken kendi ihmaliyle kaldırmamışsa böyle bir istekte bulunamaz.

Örnek Olay 7. Top sahadaki sabit veya hareket eden bir maddeye değerse o vuruş geçerli midir?
Karar : Vuruş geçerlidir. Sabit madde topun oyuna sokulmasından sonra sahaya gelmişse puan tekrarlanmalıdır. Eğer, oyundaki top sahanın sathında veya üzerinde boylu boyunca hareket eden bir maddeye çarparsa puan tekrarlanmalıdır.

Örnek Olay 8. Birinci servisin hatalı, ikinci servisin doğru olarak atıldığı bir anda, Madde 25 gereğince bir tekrarlatma kararı verme zorunluluğu doğarsa veya hakem puana karar veremeyecek bir durumda olursa nasıl bir karar verilmelidir?
Karar : İlk servis için verilen hata kararı iptal edilerek tüm puan yeniden oynatılır.

26. OYUNDA PUANLAMA ŞEKLİ

a. Eğer oyuncu ilk puanı kazanırsa, skor 15, ikinci puanında 30, üçüncü puanında 40 ve dördüncü puanını kazandığında aşağıdaki haller haricinde oyun kazanmış olur;

Eğer her iki oyuncu üç puan kazanmışsa, skora berabere (deuce) denir ve oyuncu bir sonraki puanı kazandığında skora avantaj (advantage) denir. Aynı oyuncu bir sonraki puanı kazandığı taktirde oyunu kazanmış olur. Eğer diğer oyuncu puanı kazanmışsa skor tekrar berabere (deuce) olur; bir oyuncu berabere (deuce) den itibaren üst üste iki puan kazanıncaya kadar bu şekilde devam eder.

b. Seçmeli alternatif puan sistemi.

Bir önceki paragrafta açıklanan (a) geleneksel skor sistemine alternatif olarak “No – Ad System of Scoring” sistemi yarışmadan önce duyurularak adapte edilebilir.

Bu durumda aşağıdaki kurallar geçerli olmalıdır:

Eğer oyuncu ilk puanını kazanırsa, o oyuncunun skoru 15, ikinci puanında 30, üçüncü puanında 40 olur ve oyuncu tarafından kazanılan dördüncü puanla birlikte oyun kazanılmış olur, aşağıdaki durumlar haricinde:

Eğer iki oyuncu da üçer puan kazanmışlarsa, skor “duece” olur, daha sonra kararlaştırılan bir puan daha oynanmalıdır. Karşılayan oyuncu servisi sahanın sağ veya sol kısmından karşılamayı seçer ve puanı kazanan oyunu almış olur.

Çiftler

Çiftlerdeki prosedür tekler oyunundaki ile aynıdır. “Deuce” olduğunda karşılayan takım, servisi sahanın sağ ya da sol yarısından karşılamak için seçim yapar. Bu puanı kazanan oyunu almış olur.

Karışık Çiftler

Karışık çiftler oyununda ufak bir değişiklik söz konusudur: “Deuce” olduğunda, servisi atacak olan erkek oyuncu, sahanın hangi kısmında bulunduğunu göz ardı ederek, karşı takımdaki erkek oyuncuya servisi atmalı, aynı şekilde servisi atan bayan oyuncu, karşı takımdaki bayan oyuncuya servisi atmalıdır.

27. SETTE PUANLAMA ŞEKLİ

a) Rakibinden önce altı oyun kazanan oyuncu (veya oyuncular) bir set kazanır. Ancak, set kazanabilmesi için mutlaka rakibine nazaran iki oyun farklı üstünlük elde etmiş olması gereklidir ve bu fark sağlanıncaya kadar set uzar.

b) Müsabakaların başlamasından önce ilan olunmak kaydı ile yukarıda (a) fıkrasında belirtilen normal puanlı set sistemi yerine Tie-break (beraberliği bozma) puanlama sistemi uygulanabilir.Bu durumda, aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir:

Müsabakalardan önce aksi kararlaştırılıp ilan edilmemiş ise, üç setlik maçlarda üçüncü set haricinde ve beş setlik maçlarda beşinci set haricinde, normal olarak oynanan setlerde oyunlar 6-6 beraberliğe ulaştığı hallerde tie-break sistemi uygulanır.

Tie-break uygulanan bir oyunda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir ;

TEKLER

i. Rakibine nazaran iki puan farkla üstün olmak kaydı ile ilk önce 7 puan kazanan oyuncu o oyunu ve seti kazanır. Puanlarda 6-6 beraberlik halinde oyunculardan birisi diğerine iki puan farklı üstünlük elde edinceye kadar oyun uzar. Tie-break uygulanan oyunda puanlar adedi sayılar şeklinde verilir.

ii. Normal servis atma sırası hangi oyuncuda ise ilk puan için servisi o atar. İkinci ve üçüncü puanlarda servisi rakibi atar ve ondan sonrada oyun ve setin oyunculardan birisi tarafından kazanılmasına kadar her oyuncu münavebe ile, birbirini takip eden iki puan için servis atar.

iii. Birinci puanda sahanın sağ tarafından başlamak üzere servis her puanda sırayla sahanın sağ ve sol tarafından atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmez ise bu şekilde yanlış yerden atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez, ancak, yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

iv. Her altı puanda bir oyuncular saha değiştirirler. Ayrıca, tie-break uygulanan oyun sona erince de oyuncular saha değiştirmelidir.

v. Topların değişmesi bakımından tie-break uygulanan oyun bir oyun olarak sayılır. Şu kadarki top değiştirme sırası tie-break’ın başlangıcına rastlarsa topların değiştirilmesi müteakip setin ikinci oyununa kadar ertelenir.

ÇİFTLER

Çiftlerde de, teklerde uygulanan usul aynen geçerlidir. Servis atma sırası kendinde olan oyuncu ilk puan için servis atar, ondan sonrada, oyun ve setin kazanılmasına kadar her oyuncu o setteki önceki sıraya uygun olarak eşi ve rakip çiftle dönüşümlü olarak birbirini takip eden iki puan için servis atar.

Servis Sırası

Tie-break uygulanan oyunda ilk servis atma sırası kendinde olan oyuncu (veya çift) müteakip setin ilk oyununda servisi karşılar.

Örnek Olay 1. Müsabakadan önce normal puanlama sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla tie-break sistemine göre oyun oynanır ise, oynanan puanlar geçerli midir?
Karar: Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun tie-break sistemine göre devam eder.

Örnek Olay 2. Müsabakadan önce tie-break sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlık normal puanlama sistemine göre oynanır ise, oynanan puanlar geçerli midir?
Karar: Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilirse oyun normal puanlama sistemine göre devam eder. Müteakip oyunlarda durum 8-8, 10-10 veya daha yüksek bir çift sayı beraberliğine ulaştığı taktirde müteakip oyun tie-break sistemine göre oynanır.

Örnek Olay 3. Tie-break sistemi uygulanan tekler veya çiftler oyununda, oyunculardan biri kendi sırası olmadığı halde servis atarsa servis sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre mi devam eder?
Karar: Eğer o oyuncu servis atma hakkını kullanarak tamamlamış ise, servis atma sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre devam eder. Eğer yanlışlık, o oyuncunun servis atma hakkını tamamlamasından önce fark edilirse yanlışlık derhal düzeltilir, oynanmış puanlar aynen muhafaza edilir.

28. MAKSİMUM SET SAYISI

Bir maç en iyi 3 set (oyuncu / takım maçı kazanabilmek için 2 set kazanmış olması gerekir) ya da 5 set (oyuncu / takım 3 maçı kazanabilmek için 3 set kazanmış olması gerekir) oynanır.

29. SAHA GÖREVLİLERİNİN VAZİFELERİ

Hakem ile idare olunan maçlarda, hakemin kararı son karardır. Aynı zamanda Başhakem bulunduğu taktirde, Hakemin kuralların uygulanışına ilişkin kararları hakkında Başhakeme başvurabilir ve bu durumlarda Başhakemin kararı kesindir.

Çizgi hakemi, ağ hakemi, ayak hatası hakemi gibi yardımcıların görevlendirildiği maçlarda, bunların kendi görevli bulundukları hususlarda somut bir pozisyonun değerlendirilmesine dair kararları kesindir, ancak, Hakem, açık bir hata yapıldığını görürse yardımcısının o kararını değiştirebilir. Yardımcılardan biri karar vermekte tereddüde düşerse puanı tekrarlattırmalıdır.
Davis kupası maçlarında veya sahada Başhakemin bulunduğu diğer takım müsabakalarında, Başhakem, herhangi bir puanın tekrarlattırılması için talimat verebilir.

Başhakem, hava şartları veya zemin durumu yahut karanlık olması, sebepleriyle her zaman bir maçı ertelemeye yetkili ve mezundur. Herhangi bir erteleme halinde, Başhakem ve oyuncular aksini kararlaştırmazlar ise, önceki skor ve oyuncuların sahadaki duruş yerleri aynen muhafaza edilir.

Örnek Olay 1. Hakemin tekrarlatma kararı verdiği bir durumda, oyunculardan biri puanın tekrarlanması gerektiğini iddia etmektedir. Bu durumda, Başhakemden karar vermesi istenebilir mi?
Karar: Evet. Tenis kurallarının belli bir pozisyona uygulanması hususunda birinci derecede karar mercii Hakemdir. Bununla beraber, Hakemin tereddüde düşmesi veya bir oyuncunun onun kararına karşı Başhakem nezdinde itirazda bulunması hallerinde başhakemin karar vermesi gerekir ve onun kararı kesindir.

Örnek Olay 2. Bir top için “DIŞARIDA” (out) kararı verildikten sonra oyunculardan biri o topun içeride olduğunu iddia etmektedir. Bu durumda Başhakem karar verebilir mi?
Karar: Hayır. Bu durum sahada meydana gelen somut bir pozisyonun gerçekte nasıl oluştuğu hususunda verilecek karara ilişkin olup sahada bulunan görevlilerin (Hakem ve yardımcıları) verecekleri karar kesindir.

Örnek Olay 3. Bir puanın oynanmasından sonra Hakem, o puanın oynanması sırasında bir çizgi hakeminin açıkça hata yapmış olduğunu ileri sürerek onun kararını değiştirebilir mi?
Karar: Yapılan hatayı derhal (anında) belirtmedikçe veya bunun diğer oyuncuyu engellediğine karar vermedikçe, hayır.

Örnek Olay 4. Bir çizgi hakemi bir top için “DIŞARIDA” kararı verir. Hakem, pozisyonu açıkça görmemiş olmakla beraber topun içeride olduğunu zannetmektedir. Bu durumda Hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?
Karar: Hayır. Hakem, yardımcılarının kararlarını ancak, o kararın her türlü şüpheden uzak bir şekilde yanlış olduğuna kanaat getirdiği taktirde değiştirebilir. Bir çizgi hakeminin içeride olduğuna karar verdiği bir top hakkındaki kararını değiştirebilmesi için, o topun çizginin dışına değdiğini ve çizgi hakeminin “DIŞARDA” veya “HATA” şeklinde verdiği kararını değiştirebilmesi için de, o topun çizginin üzerine veya içine düşmüş olduğunu görmüş olması gereklidir.

Örnek Olay 5. Hakemin puan kararı vermesinden sonra bir çizgi hakemi kendisinin söylemiş olduğu kararını değiştirebilir mi?
Karar: Evet. Bir çizgi hakeminin hata yaptığını anladığı anda, derhal olmak kaydı ile hatasını düzeltmesi şarttır.

Olay 6. Bir oyuncunun geri çevirdiği topun “DIŞARIDA” olduğunu çizgi hakemi belirttikten sonra oyuncu o topun içeride olduğunu iddia ederek itiraz etmektedir. Bu durumda, Hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?
Karar: Hayır. Hakemin, bir oyuncunun itirazı veya karşı çıkması üzerine karar değiştirmesi söz konusu değildir.

30. OYUNUN DEVAMLILIĞI ve ARALAR

Aşağıdaki koşullarla birlikte, ilk servisten itibaren maç bitene kadar oyun devam etmelidir.

a. Eğer ilk servis hatalıysa, servis atan ikinci servisi zaman geçirmeden atmak zorundadır.

Karşılayan, servisi karşılamak için hazır durumda olmak mecburiyetindedir. Saha değişimi sırasında, son oyunun bitimi ile müteakip oyunun başlaması arasındaki süre maksimum 90 saniye olmalıdır.

Ancak her setin ilk oyunundan sonra ve tie-break süresince oyun sürekli olmalı ve oyuncular saha değiştirirken dinlenme arası verilmemelidir.

Her setin bitiminde, son oyunda topun oyun dışında kalması ve bir sonraki oyun için yapılacak ilk vuruş arasında maksimum yüz yirmi (120) saniye sürecek bir ara verilmelidir.

Oyunun devamlılığını engelleyici bir durum olup olmadığına karar verme yetkisi hakeme aittir.

İki puan arasında 20 saniyeden fazla olmamak şartıyla, Uluslarası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım ve uluslararası müsabaka organizatörleri bu süreyi kısaltabilir.

b. Bir oyuncunun kuvvetini kazanmasına, nefeslenmesine ve fizik kondisyonunun düzelmesine imkan vermek amacıyla oyuna ara verilmesi, ertelenmesi veya müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak, bir kaza veya sakatlık sebebiyle bir oyuncunun oyuna devam edemeyecek hale gelmesi durumunda hakem, bir defaya mahsus olmak üzere üç dakikalık ara verebilir.

c. Oyuncunun kontrolü dışındaki bir sebepten ötürü giysileri, ayakkabısı veya diğer teçhizatı (raket hariç) onun oyuna devamını imkansız kılacak veya arzu edilmeyecek bir şekilde düzeltilmesi mümkün olmayan bir hale geldiği taktirde, hakem tarafından bu durumun düzeltilmesine yetecek bir süre oyuna ara verilebilir.

d. Hakem, gerekli gördüğü zaman ve uygun gördüğü süre ile oyuna ara vermeye veya ertelemeye yetkilidir.

31. KAPTANLIK VE TALİMAT VERME

Takım müsabakalarında oyuncular saha değiştirirken, saha içinde oturan kaptanlarından talimat alabilirler. Ancak, tie-break sırasında saha değiştirirken talimat verilmesi caiz değildir.

Bunun dışında hiç bir maç esnasında oyunculara talimat verilemez.

Bu kural kati surette uygulanır ve buna aykırı davranış halinde, önceden ikaz edilmek suretiyle o oyuncu diskalifiye edilebilir
Ceza puanlaması sisteminin yürürlükte olduğu müsabakalarda, .Hakem bu sisteme istinaden ceza uygular.

Örnek Olay 1. Taciz edici şekilde olmaksızın işaretle talimat verilmesi halinde o oyuncu ikaz edilmeli,yoksa diskalifiye mi edilmelidir?
Karar. Bu şekilde veya sözle talimat verildiğini görür görmez Hakemin gerekli tedbiri alması lazımdır. Eğer, Hakem bu şekilde talimat verildiğini görmez ise oyuncular bu konuda onun dikkatini çekebilirler.

Örnek Olay 2. Madde 30 (e)’ de belirtilen şekilde oyuna ara verildiğinde veya oyun herhangi bir sebeple kesilip oyuncunun sahayı terk etmiş olduğu bir sırada oyuncu talimat alabilir mi ?
Karar. Evet Oyuncunun sahada olmadığı bu gibi hallerde talimat verme hususunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

AÇIKLAMA. Her türlü nasihat bilgi ve emir verme talimat mahiyetindedir.

32. TOPLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Topların belirli bir oyun sayısından sonra değiştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, eğer kararlaştırılan doğru zamanda toplar değiştirilmemiş ise, normal olarak yeni toplarla hangi oyuncu (veya çift) servis atacak idi ise, yeniden servis atma sırası ona (veya onlara) geldiğinde hata düzeltilir ve toplar değiştirilir. Bundan sonra da, daha önce kararlaştırılmış oyun sayısına göre top değişimi yapılmasına devam olunur,

33. ÇİFTLER OYUNU

Aşağıdaki istisnalar dışında, yukarıda belirtilen kurallar çiftler oyununda da aynen geçerlidir.

34. ÇİFTLER SAHASI

Çiftler oyununda saha 10.97 m. (36 feet) genişliktedir, yani, her iki yanda tekler oyunundaki sahadan 1.37’şer (4 1/2 feet) metre daha geniştir ve iki servis çizgisinin arasında kalan tekler yan çizgilerine servis yan çizgileri denir.

Bunun dışında saha, 1.maddede tanımlanan şekildedir, ancak, ağın her iki yanındaki ana çizgi ile servis çizgileri arasında kalan tekler yan çizgileri arzu edildiği takdirde kaldırılabilir. (silinebilir).

35. ÇİFTLERDE SERVİS ATMA SIRASI

Servis atma sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır ;

Her setin ilk oyununda, servis atma sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin servis atacağını kararlaştırır. Rakip çift de, ikinci oyun için aynı şekilde hangi eşin servis atacağını kararlaştırır. Birinci oyunda servis atan oyuncunun eşi üçüncü oyunda, ikinci oyunda servis atan oyuncunun eşi de dördüncü oyunda servis atar ve setin müteakip oyunlarında aynı sıraya uyularak servis atılır.

Örnek Olay 1. Bir çiftler maçında oyunculardan biri maç saatinde gelmemişse ve onun eşi rakip oyunculara karşı tek başına oynamasına izin verilmesini isterse, bu mümkün müdür ?
Karar: Hayır.

36. ÇİFTLERDE SERVİS KARŞILAMA SIRASI

Servis karşılama sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır.

Her setin ilk oyununda, servis karşılama sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin ilk servisi karşılayacağını kararlaştırır ve aynı eş tüm set boyunca her tek sayılı oyunda ilk servisi karşılamaya devam eder. Eşler, her oyun esnasında münavebe ile servisi karşılar.

Olay 1. Çiftler oyununda servis atanın eşi veya karşılayanın eşi, karşılayanın görüşünü engelleyecek bir şekilde durabilir mi ?
Karar. Evet Servis atanın eşi veya karşılayanın eşi ağın kendilerine ait kısmında, “sahanın içinde veya dışında dilediği yerde durabilir.”

37. ÇİFTLERDE SERVİS ATMA SIRASINDA YANLIŞLIK YAPILMASI

Eşlerden biri sıra kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık fark edildiğinde, asıl servis atma sırası kendisinde olan eş servis atar: Fakat bu yanlışlığın fark edilmesinden önce alınmış olan tüm puanlar ve yapılmış hatalar geçerli sayılır.

Böyle bir yanlışlığın fark edilmesinden önce bir oyun tamamlanmış ise, bu takdirde, servis atma sırası bu değişikliğe uygun olarak devam eder.

38. ÇİFTLERDE SERVİS KARŞILAMA SIRASINDA YANLIŞLIK YAPILMASI

Bir oyunda karşılayanlar tarafından karşılama sırası değiştirilirse, bu yanlışlığın anlaşıldığı oyunun sonuna kadar bu değişiklik devam eder, fakat, o sette, servis karşılayacakları müteakip oyunda, eşler tekrar asıl karşılama sıralarına uyarlar.

39. ÇİFTLERDE SERVİS HATASI

Madde 10’da belirtilen durumlarda veya topun servis atanın eşine yahut onun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi halinde servis hatalıdır. Fakat, servis atıldıktan sonra, top yere düşmeden önce karşılayanın eşine veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse , servis atan puanı kazanır. 

40. ÇİFTLERDE TOPA VURUŞ TARZI

Rakip çiftlerden biri veya diğeri tarafından topa sıra ile vurulur ve bu kurala aykırı olarak, oyunculardan birinin top oyunda iken kendi eşi vurduktan sonra topa raketiyle değmesi halinde o puanı rakipleri kazanır. Yani voleyboldaki gibi paslaşma benzeri bir durum olamaz, top rakete değmişse takım arkadaşınız devam edemez.

NOT : Aksi belirtilmediği takdirde . işbu kurallardaki erkeklerle ilgili hükümler, kadınlar için de aynen geçerlidir.

TENİS KURALLARI’NA EKTİR :
ULUSLARARASI TENİS FEDERASYONU – Madde 69

Tenis Kurallarının resmi ve bağlayıcı metni daima İngilizce olup başka bir alternatifi veya tercümesi geçerli değildir. Ancak, “Değişiklik Bildirimi” başlıklı 2l. Madde gereğince, Konseyin yıllık genel Kurulu’nda 2/3 oy çokluğu ile kabul edilerek Uluslararası Tenis Federasyonu’na iletilen değişiklik kararları geçerli olabilir.

Bu değişiklikler, Genel Kurulun çoğunlukla aksine karar vermemiş olması kaydıyla, karar tarihini takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme Komitesi’nin kurallarla ilgili acil yorum gerektiren sorunlar hakkında, bir sonraki Genel Kurulun onayına sunmak kaydı ile karar verme yetkisi mevcuttur.

Bu madde, Konsey Genel Kurulu’nun ancak oybirliği ile vereceği kararla değiştirilebilir.

EK-I
3.MADDEDE AÇIKLANAN TESTLERİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

1. Aksi açıklanmadıkça tüm testlerin takriben 20 santigrat derece sıcaklıkta ve takriben %60 oranında rutubetli ortamda yapılması gerekir. Tüm topların kutularından çıkarılarak testin yapılmasından önce 24 saat süreyle, açıklanan ısı ve rutubet derecesinde bekletilmesi ve testin başlangıcında da aynı ısı ve rutubet derecesinin mevcut olması gerekir

2. Aksi açıklanmadıkça testin yapılacağı yerdeki atmosfer basıncının barometrik ölçüsü takriben 76 cm. olmalıdır.

3. Oyunun oynandığı yerdeki ortalama ısı, rutubet ve barometrik ölçü yukarıda belirtilen birimlerden farklı ise diğer ölçüler bu birimler nazara alınmak suretiyle tespit edilebilir.

Her Ulusal Birlik (veya Federasyon) tespit ettiği bu tip ayarlanmış ölçüleri Uluslararası Tenis Federasyonuna bildirir ve bunlar onaylandığı takdirde o bölgede uygulanması kabul edilir

4. Topların çaplarının ölçülmesi için yapılacak testlerde, tercihen zor aşınan ve 0.32 cm. kalınlığında, metalden mamul, halka şeklinde bir ölçü aleti kullanılır. Bu , halka şeklindeki ölçü aletinin bir tarafının çapı 6.54 cm. , diğer tarafının çapı 6.86 cm. olmalıdır. Halkanın iç yüzünün profili 0.16 cm. yarıçapında iç bükey olmalıdır. Halkanın dar tarafından top kendi ağırlığı ile düşmemeli, geniş tarafından ise kendi ağırlığı ile düşebilmelidir.

5. 3.maddede belirtilen tüm deformasyon (şekil değiştirme) ve aksi istikametteki deformasyon değişikliği testlerinde, Percy Herbert Stevens tarafından imal olunup İngiltere’de 230250 Patent Numarası ile patentli makine ile onun ekleri ve geliştirilmiş şekilleri kullanılır. Ayrıca, Stevens makinesine eşdeğer neticeler veren ve bir Ulusal Birlik (veya Federasyon) tarafından onaylanmış başka bir makine da kullanılabilir.

6. Testlerin yapılma usulleri ;

a. Ön sıkıştırma : Her top teste tabi tutulmada önce, birbirine dik açı teşkil eden, üç ayrı çapı esas alınarak birbirini takiben üç kez, takriben 2.54 cm. kadar sabit olarak sıkıştırılır. Bu hareket üç kez tekrarlanmalıdır. (Bu şekilde toplam dokuz kez sıkıştırılır.) Tüm testler ön sıkıştırmadan itibaren iki saat içinde tamamlanmalıdır.
b. Zıplama testi : (3.Madde’deki gibi) ölçüler, beton zemin ile topun alt kısmı esas alınarak tespit edilmelidir.
c.Ölçü testi : (Yukarıda 4.paragraftaki gibi)
d. Ağırlık testi : (Madde 3.’teki gibi)
e. Deformasyon (Şekillendirme) testi : Topun yüzündeki dikişler Stevens makinesinin hiç bir presesine değmeyecek şekilde top makineye yerleştirilir. Bu durumda iken gerekli ağırlık uygulanarak gösterge ve müşir hizaya getirilir ve sıfırlanır. 8.165 kg. lık test ağırlığı konmak suretiyle çark elle ve sabit bir hızla çevrilerek topun üzerine basınç uygulanır. Ağırlığın konduğu terazinin, ağırlığın tatbiki sebebiyle aşağıya doğru hareket etmesi anından itibaren beş saniye sonra gösterge ile müşirin yeniden aynı hizaya gelmesi beklenir. Her uygulamadan sonra göstergedeki rakam okunur. (İçeri doğru deformasyon). Çark tekrar çevrilerek göstergede 10 rakamı okunur. (2.54 cm. deformasyon) Ondan sonra çark aksi istikamette çevrilerek müşir ile gösterge aynı hizaya gelinceye kadar basınç kaldırılır. On saniye beklendikten sonra gerekirse müşir ile gösterge yeniden ayarlanır. Ondan sonra göstergedeki rakam okunur. (Aksi istikametteki deformasyon) Bu işlem her top için, ilk durumlarına ve birbirlerine dik açı teşkil eden iki ayrı çaplarından uygulanmak suretiyle tekrarlanır.

EK-II
TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS KURALLARI

Tekerlekli sandalye ile oynanan tenis oyununda da Uluslararası Tenis Federasyonu’nun sağlıklı kişiler için kabul etmiş olduğu kurallar uygulanır. Sadece, tekerlekli sandalye ile tenis oynayan oyuncular için topun yerde iki defa zıplamasına izin verilir.

1. MÜSABIK TEKERLEKLİ SANDALYE OYUNCUSU

Bir şahsın müsabık tekerlekli sandalyeli tenis oyuncusu olması için, oyuncunun hareketle ilgili bir sakatlığı olduğunun tıbbi olarak teşhis edilmiş olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle oyuncunun bir veya iki el ve ayaklarında tam veya tama yakın olmak üzere hareket kaybının mevcut olması gerekmektedir Eğer bu fonksiyonel kısıtlamalar sonucu oyuncu sağlıklı oyuncuların oynadığı tenis müsabakalarında oynayamayacak durumda ise (yani kort içerisinde yeterli hızla hareket etme kabiliyetine haiz değilse) bu kişi IWTF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Federasyonu) turnuvalarında tekerlekli sandalye müsabakalarında oynayabilir

Kazalar, omurga yaralanmaları ve diğer hastalıklar sonucu, en az üç uzvunda hareket ve güç kısıtlaması bulunan oyuncu, quadraplegic bölümü oyuncusu olarak nitelendirilir. Ayıca bu gruba, yürüyen quadreplegicler, motor gücüyle hareket eden tekerlekli sandalye kullanıcılar ve triple amputees (uzuvları kesilmiş kimseler) de dahildir. Sandalyeyi hareket ettirmek için her iki kolunu hareket ettiremeyen oyuncuların ayaklarını kullanmalarına müsaade edilmiştir. Her hangi bir kuşku söz konusu olduğunda oyuncunun ayaklarını kullanıp kullanmaması için IWTF gerekli kararı alabilir.

Herhangi bir oyuncunun müsabık tekerlekli sandalyeli tenis oyuncusu olarak belirlenmesi hususunda herhangi bir şüphenin belirmesi durumunda IWTF Kural Komitesi oyuncunun hangi gruba gireceği ve/veya elenmesi hususunda yetkisini kullanma hakkını saklı tutmuştur. Herhangi bir şüphe durumunda quadraplegic statüsünün tahkiki istenebilir.

2. TOP OYUNDA İKEN

Tekerlekli sandalye ile oynayan teniste geri gönderilmeden önce, topun yerde iki kere zıplamasına müsaade edilir.

a. Eğer top yerde ilk zıplamasından sonra karşılandığı taktirde topun kort sınırları içerisinde zıplamış olması gerekmektedir.
b. Eğer top ikinci zıplamasında karşılanmış ise, ikinci zıplama kort sınırlan içerisinde veya kort sınırları dışarısında olabilir.

3-. SERVİS

a. Servisle gönderilen top, servis sahasında yere düştükten sonra, karşılayanın topu geri göndermesinden önce kort sınırlan içerisinde veya kort sınırları dışarısında bir yere düşebilir.
b. Servis atan oyuncu servisi atarken ;
-Sandalyesini yuvarlama (yürütme) ve döndürme suretiyle pozisyonunu değiştiremez. Servisi atan oyuncu orijinal yerini değiştirmeyecek şekilde hafifçe sandalyesini oynatması durumunda yuvarlama ve döndürme suretiyle pozisyonunu değiştirmiş sayılmaz.
-Tekerleklerin herhangi birisiyle ana çizginin gerisinde ve orta çizgi hizası ile yan çizgilerin hizası arasında kalan alanın dışında herhangi bir yere temas edemez
c).Eğer oyuncu kasıtlı olarak herhangi bir alt uzvunu (frenler veya sabit durmayı sağlayan gereçler) servis atmada kullanırsa bu, servis hatası olarak değerlendirilir.
d. Bir quadraplegic oyuncu için servis atmada alışılagelmiş metotlar fiziksel olarak imkansız olursa herhangi bir şahıs oyuncunun servisi atması için topu yukarıdan bırakarak ona yardım edebilir.

4. OYUNCUNUN PUAN KAYBETMESİ

Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda puan kaybeder:
a. Eğer oyuncu, top yere üç defa çarpmadan önce topu geri çeviremezse,
b. Top oyunda iken oyuncu eğer ayakları ile yada alt uzuvları ile yere yada sandalyenin tekerleklerine dokunursa,
c. Eğer oyuncu topa vururken kalçasıyla sandalye arasındaki teması kaybederse
o puanı kaybetmiş olur.

5. TEKERLEKLİ SANDALYELİ / VÜCUTÇA SAĞLAM OYUNCU TENİSİ

1.Kuralda tanımlanan tekerlekli sandalye oyuncusunun vücutça sağlam oyuncu ile oynaması durumunda Tenis Kurallar uygulanır. Fakat bu durumda tekerlekli sandalye oyuncusu için topun yerde sadece bir kere zıplamasına izin verilir ve dolayısıyla yukarıda belirtilen 2. ve 3. Kurallar uygulanmaz.

Tenis oyun kuralları” hakkında 2 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön

İçeriğin korunması bakımından, sağ tık kullanıma kapalıdır. MÜDÜRİYET